Udmeldelse af SFO skal ske via nedenstående link.

 

http://www.odense.dk/sfoudmelding