• Nete Flindt Knudsen den 24-09-2018
 • ikon
  Nete Flindt Knudsen den 19-09-2018
  Hvem er Forældreforeningen?
  Forældreforeningen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter som hhv. er forhenværende - og nuværende forældre til skolens elever. Den årlige generalforsamling afholdes i september.

  Hvad er Forældreforeningens formål?
  Forældreforeningens formål er at fremme samarbejdet mellem skole og hjem ved bl.a. planlægning og afholdelse af kulturelle og sociale  arrangementer, såsom fastelavn for indskolingen, skolefest og diskotek for mellemtrinnet og udskolingen. Derudover kan enhver med tilknytning til skolen søge om tilskud ved Forældreforeningen til nyanskaffelser på skolen, teaterforestillinger m.m.

  Upolitisk
  Foreningen er upolitisk og kan derfor ikke behandle problematikker der vedrører skolens ledelse, personale og elever.

  Medlemskab
  Dit bidrag går ubeskåret til gavn for børnene på skolen. Ud over de 2 årlige arrangementer, giver vi bidrag til fejring af 9. klassernes sidste skoledag, hvor der uddeles is og slik til alle elever.
  Herudover har Forældreforeningen købt nyt udstyr til musik i form af mikrofoner, guitar og en cajon, samt droner til valgholdet innovation.

  Årligt kontigent pr. familie er 100 kr.

  Reg.nr. 1551 kontonr. 5547938 eller MobilePay på tlf. 23 34 73 42. Venligst skriv elevens navn og klasse på indbetalingen.

  Større bidrag modtages også med stor glæde.

  Tak for jeres støtte !!.
 • ikon
  Morten Aaris den 22-08-2018
  Henover efteråret afholdes der fire bydækkende forebyggelsesoplæg på Phønix i Schacksgade om digital risikoadfærd – ét oplæg for fagfolk og tre oplæg for forældre:
  • Mandag d. 17. sep. fra kl. 14.00 - 15.30 (fagfolk)
  • Tirsdag d. 9. okt. fra kl. 19.00 - 20.30 (forældre, klasselærer, rep. fra børnehus)
  • Tirsdag d. 6. nov. fra kl. 19.00 – 20.30 (forældre, klasselærer, rep. fra børnehus)
  • Tirsdag d. 20. nov. fra kl. 19.00 – 20.30 (forældre, klasselærer, rep. fra børnehus) 
  Med eksempler og dialog bliver der taget fat i emnet digital dannelse og den mulige risikoadfærd, der venter børn, når de træder ind på de digitale platforme.
   
  Hvad får tilhørerne på dagen:
  En generel introduktion til sociale medier og platforme
  Børn og trivsel på digitale medier
  Lovgivning på området
  Hvilken risikoadfærd kan den digitale verden skabe
  Dialog med forældrene og fagpersonale om betydningen af at agere rollemodel
  Råd og anbefalinger til at understøtte dialogen med børn på de sociale medier
  Et simpelt ”kit” med postkort, retningslinjer, power point, cases m.m., som gør det nemt at tage med tilbage til personalegruppe og forældreråd og have en intern drøftelse. 

  Tilmelding kan ske på følgende link: http://www.tilmeld.dk/digitalrisikoadfaerdforebyggelsesoplaeg
   
 • ikon
  Nete Flindt Knudsen den 14-08-2018
  I kommende skoleår sætter Odense Kommune særligt fokus på ordblindhed. Politikkerne i Børne og ungeudvalget har besluttet, at forældre til ordblindebørn skal tilbydes Ordblindeundervisning, så de får forståelse for og viden om ordblindhed. 
  AOF udbyder i samarbejde med folkeskolerne i Odense kommune et kursus, der hjælper forældre med ordblindhed tæt inde på livet med at understøtte sit barns skolegang. Alle kurser er gratis.

  Se vedhæftede filer.