• ikon
  Nete Flindt Knudsen den 13-08-2018
  Dannelsesstrategi Odense Kommune
 • ikon
  Nete Flindt Knudsen den 14-11-2018
  Kære forældre. 
  Odense kommune har igen annonceret STORE besparelser på børne- ungeområdet, der vil påvirke jeres børn og deres skolegang. Vedhæftet er kataloget og bilag over budget og omprioriteringer / besparelser.
  Skolebestyrelsen skriver et høringssvar på vegne af Skt. Klemensskolen, og vi ønsker at vedhæfte jeres tanker/inputs i form af citater på en linie eller to. Svarfristen for høringssvar er MEGET kort, så vi beder jer svare inden i morgen
  torsdag 15-11-2018 kl. 17.00 på email: [email protected]
   
  Lidt kort info:
   I 6-by regi(de 6 største byer i Danmark), udmærker Odense sig kedeligt ved i forvejen at bruge klart færrest penge per skoleelev i kombination med at have absolut flest skoleelever per lærer!
   
  Udpluk af de planlagte omprioriteringer og deres vurderede effekt (fra bilag 2):
  • Forslag SKA 8: Nedskrivning af vikarbudget til skolerne
   • I praksis betyder det risiko for kraftig reducering af antallet af vikarer, og dermed flere timer hvor f.eks. én  lærer skal dække to klasser. I forvejen bruges ofte ikke-læreruddannede vikarer, da det er billigere
   
  • Forslag SKA 12: Den sammenhængende skoledag – ekstra pædagogressourcer reduceres
   • Igen færre personaler i form af færre pædagogtimer 0. – 6. klasse
   
  • Forslag SKA 13: Konvertering af fagtimer til understøttende undervisningstimer i indskolingen (0. - 3. klasse)
   • En besparelse af reelle lærertimer, der erstattes af UU-timer= Flere UU-timer og færre fagtimer.
   
  • Forslag SKA 4: Omlægning af svømmeundervisningen
   • I praksis betyder en reel halvering af timer til svømmeundervisningen, altså kun et halvt års undervisning
   
  • Forslag DAG 1.8: Opstart af Forårs-SFO per 1. februar (i stedet for 1. marts)
   • Før 2014 startede børn i skolen det år de fyldte 6 år, til august.
   • Fra 2014 startede børn i ForårsSFO, det år de fyldte 6 år, per 1. marts.
   • Nu forslås start en måned tidligere, altså per 1. februar – er barnet klar til det?
   
  I henhold til loven om databeskyttelse (GDPR), bliver jeres citater bragt anonyme, ligesom vi efterfølgende permanent sletter indkomne mails herom.
   
  Materialet kan findes på dette link:
  https://issuu.com/mitfyndk/docs/omprioriterings-_og_reduktionskatal
   
  Med venlig hilsen 
  Skolebestyrelsen, Skt. Klemensskolen
   
 • ikon
  Morten Aaris den 22-08-2018
  Henover efteråret afholdes der fire bydækkende forebyggelsesoplæg på Phønix i Schacksgade om digital risikoadfærd – ét oplæg for fagfolk og tre oplæg for forældre:
  • Mandag d. 17. sep. fra kl. 14.00 - 15.30 (fagfolk)
  • Tirsdag d. 9. okt. fra kl. 19.00 - 20.30 (forældre, klasselærer, rep. fra børnehus)
  • Tirsdag d. 6. nov. fra kl. 19.00 – 20.30 (forældre, klasselærer, rep. fra børnehus)
  • Tirsdag d. 20. nov. fra kl. 19.00 – 20.30 (forældre, klasselærer, rep. fra børnehus) 
  Med eksempler og dialog bliver der taget fat i emnet digital dannelse og den mulige risikoadfærd, der venter børn, når de træder ind på de digitale platforme.
   
  Hvad får tilhørerne på dagen:
  En generel introduktion til sociale medier og platforme
  Børn og trivsel på digitale medier
  Lovgivning på området
  Hvilken risikoadfærd kan den digitale verden skabe
  Dialog med forældrene og fagpersonale om betydningen af at agere rollemodel
  Råd og anbefalinger til at understøtte dialogen med børn på de sociale medier
  Et simpelt ”kit” med postkort, retningslinjer, power point, cases m.m., som gør det nemt at tage med tilbage til personalegruppe og forældreråd og have en intern drøftelse. 

  Tilmelding kan ske på følgende link: http://www.tilmeld.dk/digitalrisikoadfaerdforebyggelsesoplaeg
   
 • ikon
  Nete Flindt Knudsen den 14-08-2018
  I kommende skoleår sætter Odense Kommune særligt fokus på ordblindhed. Politikkerne i Børne og ungeudvalget har besluttet, at forældre til ordblindebørn skal tilbydes Ordblindeundervisning, så de får forståelse for og viden om ordblindhed. 
  AOF udbyder i samarbejde med folkeskolerne i Odense kommune et kursus, der hjælper forældre med ordblindhed tæt inde på livet med at understøtte sit barns skolegang. Alle kurser er gratis.

  Se vedhæftede filer.